07Lis

„Bądź przygotowany na to, że nie zadziała pierwsze dziesięć razy…” – wywiad z CHLOE CASTRO!

Chloe Castro to mieszkająca w Wielkiej Brytanii piosenkarka i autorka tekstów. W 2016 roku pojawiła się w The Voice UK, gdzie jej walka z Alaricem Greenem przyciągnęła uwagę opinii publicznej i uczyniła z niej potencjalną kandydatkę do zdobycia tytułu „głosu Wielkiej Brytanii”. Dotarła do ćwierćfinałów na żywo. 23 października ukaże się jej debiutancka epka, zatytułowana „AMID”.

Wojtek Kułaga: Jaki jest angielski przemysł muzyczny?

Chloe Castro: Szczerze. Jest bardzo wymagający. To szalona gra i czasami może być bardzo skomplikowana (ale jednocześnie jest bardzo satysfakcjonująca!). Ale, jak rozumiem, tak wszędzie wygląda przemysł muzyczny.

Jakie były Twoje początki w przemyśle muzycznym?

Moje pierwsze doświadczenie w pracy jako „profesjonalista” w tej branży to dołączenie do zespołu wykonującego covery, gdy miałem 16 lat. Graliśmy w pubach, klubach, na weselach i innych imprezach, co było miłym wstępem do grania na żywo.

Trudno jest być widocznym w przemyśle muzycznym? Mieć swój „moment”?

To naprawdę trudne i pod pewnymi względami przypomina loterię. Chodzi głównie o to, abyś przebywał we właściwym miejscu we właściwym czasie z właściwymi ludźmi. Czysta loteria!

Od czego zależy sława i uznanie?

To trudne pytanie, na które nie jestem pewna, czy potrafię odpowiedzieć. Myślę, że najważniejszą rzeczą, od której zależy udana kariera muzyczna, jest czysta ciężka praca i poświęcenie.

Oczywiście talent jest głównym czynnikiem w byciu zauważonym i zdobywaniu rozpoznawalności. Musisz stworzyć własną silną „markę”, która wyróżni Cię na tle innych.

Jak zmieniło się Twoje życie od czasu udziału w „The Voice of UK”?

Moje życie zarówno się zmieniło, jak i nie zmieniło od czasu, gdy byłam w The Voice. To było najbardziej niesamowite doświadczenie w mojej dotychczasowej karierze i dało mi świetną platformę do budowania czegoś więcej. To kolejne doświadczenie, które pomogło mi dokładniej zdefiniować, czego chcę w mojej karierze i jak chcę się tam znaleźć. Więc moje życie nie zmieniło się dokładnie, ale moja perspektywa uległa zmianie.

 Jaka wygląda twoja muzyczna praca?

W tej chwili opiera się głównie na byciu online! Docieranie do odbiorców, nawiązywanie kontaktów i łączenie się z ludźmi. Aha, i planowanie przyszłych projektów!

W tym roku pandemia oznacza brak występów na żywo, co z kolei jest brakiem szansy na wykonanie mojej nowej muzyki na żywo w celu promowania jej wydania… Ten rok był interesujący, intrygujący i kompletnie inny pod względem tego, jak wygląda moja praca!

Jak wygląda Twój proces twórczy?

Pracuję z producentem i współautorem, Jakiem, który pomaga mi tworzyć i rozwijać moje pomysły w całkowicie dopracowane dzieła. Zwykle wymyślam melodię wokalną, akordy i kilka podstawowych tekstów, zanim zabiorę je do Jake’a, by rozwinąć je dalej. Następnie spędzamy trochę czasu pracując nad wszystkimi szczegółami i dopracowując wszystkie elementy.

Pracujesz obecnie nad wydaniem EP, jak to wygląda? Czy bardzo się denerwujesz?

Tak! Jestem tym bardzo podekscytowana i tak, trochę zdenerwowana. Ale pracuję nad tym już od jakiegoś czasu i nie mogę się doczekać, żeby epka pojawiła się już na świecie. Nazywa się „AMID” i wychodzi 23 października.

Co cię inspiruje?

Jeśli chodzi o pisanie, zawsze inspirują mnie osobiste doświadczenia. Zaczyna się zawsze od jakiegoś rodzaju przeżycia, które następnie wyzwala uczucie lub emocję, które w jakiś sposób na mnie rezonuje i potem TO opisuję.

Co zainspirowało Cię do napisania „Drunk” i „Used to be”?

Faceci! Zawsze chcę spróbować napisać o czymś innym niż przeszłe związki… Ale to zawsze się pojawia! Wydaje mi się, że jest to naprawdę najłatwiejsza rzecz do opisania, wylania emocji na papier!

Jaki jest teraz twój cel?

Moim celem jest teraz spędzanie więcej czasu na łączeniu się z moimi fanami i obserwatorami oraz dalszy rozwój siebie jako artysty. Naprawdę pracuję nad tym, co jest dla mnie autentyczne i po prostu tworzę dobrą muzykę!

Jakie są Twoje muzyczne marzenia?

Chcę tylko występować na żywo i regularnie wydawać muzykę, i mieć na to środki. Aha, i marzę o tym, by pewnego dnia być główną gwiazdą festiwalu – myślę, że na tym etapie naprawdę mi się uda.

Z kim chciałbyś nagrać piosenkę?

Bardzo chciałbym tworzyć z Col3trane. Jest niesamowitym, naprawdę wyjątkowym artystą, więc praca z nim nad czymś byłaby naprawdę szalona. Nie sądzę jednak, żeby to się kiedykolwiek wydarzyło!

Nigdy nie mów nigdy! Jak się masz w czasie pandemii?

Myślę, że mam szczęście, że chociaż świat jest teraz w szalonej sytuacji, mogłam wykorzystać ten czas, aby naprawdę popracować nad moją muzyką. Pandemia zagrodziła mi szansę przed graniem na żywo, co było ogromnym ciosem, ale zamierzam wrócić na scenę, gdy tylko będzie to bezpieczne.

Czy masz jakieś rady dla młodych twórców?

Zastanów się, co chcesz zrobić, a następnie włóż w to całe serce! A potem bądź przygotowany na to, że nie zadziała pierwsze dziesięć razy…. Musisz po prostu ćwiczyć, docierać do każdego i do wszystkich w branży (nawiąż też kontakt z innymi twórcami!). Poświęć czas na powiększanie grona fanów i obecność w mediach społecznościowych (nadal nad tym pracuję – to naprawdę trudne) i bądź konsekwentny we wszystkim, co zdecydujesz się zrobić. Daj z siebie wszystko i każdego dnia bądź gotowy na super ciężką pracę.

Dziękuję ci bardzo, Chloe.

To ja dziękuję!

What is the English music industry like?

Honestly. It’s tough. It’s a crazy game and can be taxing sometimes (and super rewarding!) but that’s the music industry everywhere as I understand it.

What were your beginnings in the music industry?

My very first experience of working as a “professional” in the industry was joining a covers band when I was 16. We played at pubs, clubs, weddings and other events which was a nice introduction to playing live.

How hard is it to be visible, have your moment, in the music industry?

It’s really hard and in some ways it’s like a lottery, being in the right place at the right time with the right people. But it’s also about making yourself visible and putting yourself in the right place, putting yourself out everywhere and making yourself heard.

What does fame and recognition depend on?

That’s a difficult question that I’m not sure I’m equipped to answer but I think that the main thing that a successful career in music depends on is pure hard work and dedication.

Obviously talent is a major factor in getting noticed and gaining recognition, you need to have a strong brand that makes you stand out from the rest.

How has your life changed since participating in The Voice of UK

My life both has and hasn’t changed since my time on The Voice. It was the most incredible experience of my career so far and gave me a great platform to build on. It’s another experience that has helped me to further define what I want from my career and how I want to put myself out there. So my life hasn’t exactly changed but my perspective has.

What is your music work like?

At the moment it’s predominantly online based! Reaching out, networking and connecting with people. Oh, and always planning for future projects. The pandemic has meant no live performances this year which meant no chance to perform my new music live to promote its release so it’s been an interesting and different year this year in terms of what my work looks like!

What does your creative process look like?

I have a producer and co-writer, Jake, who helps me to create and develop my ideas into fully finished pieces. Usually I will come up with a vocal melody, chords and some basic lyrics before I take it to Jake to develop further. Then we spend some time working on all the details and fleshing out all the bits.

You are currently working on an EP release, how does it look like? Are you nervous a lot?

Yes! Super excited about this and yes, slightly nervous but I’ve been working on this one for a while now and I’m pretty eager for it to be out there in the world. It’s called ‘AMID’ and is out  23rd   October 😀

WHAT inspires you?

When it comes to writing, the main thing that inspires me is always personal experiences. It always begins with an experience of some kind which then triggers a feeling or emotion that resonates in some way for me to then write about.

What inspired you to write “Drunk” and “Used to be”?

Guys! I always wanna try and write about something other than past relationships but it does seem to come up a lot and is almost the easiest thing to write about!

What’s your goal now?

My goal right now is to spend more time connecting with my fans and followers and further developing myself as an artist. Really work on what is authentic to me and just make good music!

What are your musical dreams?

All I want is to perform live and release music regularly and have the means to do that. Oh and I dream of headlining a festival one day – I think at that point I’ll have really made it.

Who would you like to record a song with?

I’d love to write with Col3trane. He’s an incredible artist and super unique so it would be insane to work with him on something. I don’t think that will ever happen though!

How are you doing in times of a pandemic?

I think I’m quite lucky in that whilst the world is in a crazy situation right now, I’ve been able to utilise this time to really work on my music. It’s stopped me from playing live, which has been a massive blow but I intend to get back out there as soon as it’s safe.

Do you have any advice for young creators?

Figure out what you want to do and then put everything into it. And then be prepared for it to not work the first ten times. You’ve just gotta keep practising and reach out to anyone and everyone in the industry (connect with other creators too!) . Spend time growing your fan base and social media presence (I’m still working on this – it’s real hard) and be consistent in whatever you decide to do. Give it your everything and be ready to work super hard all day every day.

Thank u so much <3

Thank YOU! 🙂