Projekt: MODERN BAND FOR KIDS

Fundacja The Polish Modern Music Institute (KRS: 0000813308)

Przesłuchania rekrutacyjne, mające na celu przydzielenie do właściwej grupy zaawansowania odbywają się na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, po uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 50zł, której potwierdzenie należy przesłać drogą mailową na adres: biuro@pmmi.org.pl oraz po doręczeniu Dokumentów (Karta zgłoszenia uczestnika kursu, Regulamin, Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), Oświadczenie o zapoznaniu się z tymi dokumentami).

CENNIK ZAJĘĆ REGULARNYCH

 • Kurs roczny (dwa semestry) –  9 miesięcy
  Zajęcia w grupie 1 x 45 min / 1 tygodniu – 1100 zł (36 zajęć)
  Zajęcia zespołowe* 1 x 45 min / 2 razy w miesiącu – 720 zł (18 zajęć) – zajęcia 
  Zajęcia Indywidualne 1 x 45 min / tygodniu – 70 zł
  *Zajęcia zespołowe uruchomione zostaną od drugiego semestru
 • Kurs semestralny (jeden semestr) – 4,5 miesiąca
  Zajęcia w grupie 1 x 45 min / 1 raz w  tygodniu – 630 zł (18 zajęć)
  Zajęcia zespołowe 1 x 45 min / 2 razy w miesiącu – 720 zł (9 zajęć)
  Zajęcia Indywidualne 1 x 45 min / 1 raz w  tygodniu – 75 zł
 • Kurs miesięczny – jeden miesiąc
  Zajęcia w grupie 1 x 45 min / 1 raz w  tygodniu – 180 zł 
  Zajęcia zespołowe 1 x 45 min / 2 razy w miesiącu 100 zł 
  Zajęcia Indywidualne 1 x 45 min / 1 raz w  tygodniu – 80 zł 
 • Kurs próbny (jeden miesiąc próbny)
  Zajęcia w grupie 1 x 45 min – 60 zł
  Zajęcia zespołowe 1 x 45 min – 60 zł
  Zajęcia Indywidualne 1 x 45 min / 1 raz w  tygodniu – 85 zł
 • Zajęcia jednorazowe
  Istnieje możliwość wykupienia zajęć pojedynczych w cenie:
  zajęcia w grupie, zajęcia zespołowe gry na instrumencie – 80 zł / 60 min
  zajęcia indywidualne – 100 zł/ 60 min

Przypominamy, że liczba miejsc w grupie jest ograniczona. Formą rezerwacji miejsca jest uiszczenie Opłaty wpisowej w wysokości 50 zł, zgodnie z § 1 ust. 14 Regulaminu lub uiszczenie opłaty za Kurs, zgodnie z § 7 Regulaminu.

Istnieje możliwość płatności przelewem. Przelew powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika, symbolem instrumentu muzycznego uczestnika oraz rodzajem wybranej umowy wraz z datą rozpoczęcia jej realizacji. /przykład: Jan Kowalski, grupa Skrzypce, umowa roczna od 01 IX/.

Istnieje możliwość wystawienia faktury.

Dane do przelewu:

Fundacja The Polish Modern Music Institute, Kraków

86 1020 2892 0000 5702 0725 3000

* Informacje szczegółowe znajdują się w Regulaminie projektu MODERN BAND FOR KIDS, na stronie internetowej pod adresem pmmi.org.pl w zakładce „Regulamin”. 

X