page-header

Historia

Początek naszej historii to działania związane z British and Irish Modern Music Institute (“BIMM”). Współpracując  z muzykami mieliśmy przyjemność  przeprowadzić kandydatów do BIMM przez proces rekrutacji i wspieraliśmy ich w trakcie nauki. Wielu z nich ukończyło już wyższe studia muzyczne i odnalazło się w branży muzycznej, pozostali kontynuują jeszcze swoją edukację, jednakże w dalszym ciągu pozostają w pewien sposób pod naszymi skrzydłami.

Własne doświadczenie oraz wieloletnia współpraca z BIMM pozwoliła nam poznać i ocenić rynek muzyczny w Polsce, a także obecny system edukacji muzycznej odnajdując jednocześnie swoistą niszę w tej dziedzinie. Pracując z artystami na różnym poziomie rozwoju zauważyliśmy potrzebę istnienia instytucji kształcących artystów w sposób ogólnorozwojowy, skupiając się nie tylko na aspektach związanych z teorią muzyki lub kwestiami technicznymi, ale także z uwzględnieniem technik marketingowych, PR-owych i psychologicznych, które mają znamienny wpływ na rozwój kariery muzycznej początkującego artysty.

Naszym celem jest budowanie nowego systemu edukacji – edukacji muzycznej będącej silnym i obszernym fundamentem, który pozwoli na zidentyfikowanie własnego stylu, pozwoli poznać artystom szereg narzędzi umożliwiających budowanie własnej osobowości scenicznej, a ostatecznie doprowadzi do odnalezienia odbiorców i skutecznej komercjalizacji powstałych wytworów intelektualnych.

W listopadzie 2019 r. z inicjatywy Wasyla Jerenowskiego została powołana fundacja pod nazwą The Polish Modern Music Institute, (“PMMI”), której celem jest działalność w zakresie kultury, oświaty, edukacji, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności oraz w szczególności prowadzenie działań propagujących edukację muzyczną.