page-header

Karta zgłoszeniowa dla wolontariusza

Dzień dobry,
Dziękujemy za zainteresowanie przygotowaną przez nas ofertą współpracy dedykowaną dla wolontariuszy.
Prosimy Cię o przesłanie nam kilku informacji o Tobie, będzie to coś w rodzaju Twojego CV.
Niniejszy formularz ma na celu usprawnić naszą współpracę i umożliwi dobór zadań zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Karta zgłoszeniowa dla wolontariusza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i nr tel. (jeżeli został podany), podanych w powyższym formularzu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.