page-header

Misja

Wyobraź sobie świat muzyki jako miasto, bez prądu, energii i przewodnika. Mimo że istnieje, jest niedostępne i ciężko się po nim poruszać. To samo miasto z dostateczną ilością światła i doświadczonym przewodnikiem przemienia się w osiągalne, a nawet komfortowe środowisko. 

 

Wierzymy, że naszą misją jest dostarczanie właśnie tego światła i wskazówek, bazujących na wieloletnim doświadczeniu w nauczaniu muzyki i w praktyce biznesu muzycznego.

Misję PMMI realizujemy poprzez:

 • Wspieranie wszelkich działań związanych z edukacją w zakresie muzyki popularnej w szkołach oraz promowanie i rozwój muzyki popularnej na wszystkich poziomach edukacji, zarówno w klasie szkolnej, jak i poza nią.
 • Promowanie rozwoju muzyki popularnej, programu kształcenia muzycznego, który koncentruje się na najpopularniejszych gatunkach muzycznych na świecie – POP, ROCK, JAZZ, R&B, RAP, SOUL, BLUES, ELECTRONIC DANCE, REGGAE, inne.
 • Popieramy reformę muzyczną w szkołach podstawowych, wdrożenie programu nowoczesnej edukacji muzycznej i nanotechnologii – MODERN BAND for KIDS – granie i tworzenie muzyki w szkołach.
 • wsparcie i popularyzacja edukacji muzycznej,
 • wspieranie lokalnych projektów muzycznych, artystycznych i literackich,
 • wsparcie placówek edukacyjnych,
 • wspieranie działań na rzecz reformy edukacji muzycznej,
 • kształcenie i wspieranie specjalistów z branży muzycznej,
 • organizacja festiwali edukacyjnych, muzycznych i innych dziedzin sztuki,
 • działania na rzecz wdrożenia innowacyjnych programów edukacji muzycznej,
 • wymiana międzynarodowa idei i pomysłów,
 • projektowanie nowych programów edukacji muzycznej,
 • wspieranie działalności gospodarczej w branży muzycznej,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.