page-header

O nas

Fundacja The Polish Modern Music Institute

Realizujemy cele statutowe poprzez organizowanie projektów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nasza misja.

Wyobraź sobie świat muzyki jako miasto, bez prądu, energii i przewodnika. Mimo że istnieje, jest niedostępne i ciężko się po nim poruszać. To samo miasto z dostateczną ilością światła i doświadczonym przewodnikiem przemienia się w osiągalne, a nawet komfortowe środowisko. 

Wierzymy, że naszą misją jest dostarczanie właśnie tego światła i wskazówek, bazujących na wieloletnim doświadczeniu w nauczaniu muzyki i w praktyce biznesu muzycznego.

Główne obszary naszej działalności edukacja muzyczna, popularyzacja kultury i sztuki, promocja zdrowia i sportu. Organizujemy i tworzymy,  produkujemy i realizujemy.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Siedzibą Fundacji jest Kraków. Działamy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Fundacja może podejmować współpracę z zagranicznymi fundacjami oraz organizacjami, których cele są zbieżne z celami Fundacji albo jeśli współpraca pozwoli na osiągnięcie celów Fundacji.