Płatność tenis stołowy

PŁATNOŚĆ:

  • Opcja 1.:

Przedpłata na rachunek bankowy fundacji o numerze: 86 1020 2892 0000 5702 0725 3000
Odbiorca: Fundacja The Polish Modern Music Institute
Tytuł: w tytule prosimy wpisać:
imię i nazwisko uczestnika zajęć, [Ping-pong, data]

  • Opcja 2.: Blikiem na nr tel. +48 882 486 848
  • Opcja 3.: Gotówką