Programowa czy absolutna?

Niektóre dzieła muzyki poważnej stanowią odwołanie do natury, kultury, historii lub życia twórcy, inne zaś pozbawione są pozamuzycznych odniesień.

Muzyka absolutna (łac. absolutus = zupełny, doskonały, samoistny), termin powstały w XIX w. na oznaczenie muzyki wolnej od treści poetycko-literackiej, muzyki bez programu. Termin ten odnosi się w zasadzie do muzyki czysto instrumentalnej (za jej kwintesencję uznano początkowo symfonię, później kwartet smyczkowy), przy czym w jego zakresie znaczeniowym dominują wątki filozoficzno-estetyczne o wyraźnym odcieniu metafizycznym.

JAK URUCHOMIĆ DOMOWE STUDIO?

Posiadanie domowego studia staje się coraz bardziej popularne. Zespoły i artyści wybierają obecnie bardziej samodzielne podejście do muzyki. W ostatnich miesiącach COVID-19 uczynił ten wybór mniej muzycznym, a bardziej koniecznym, ponieważ wiele studiów muzycznych zostało zamkniętych z powodu ograniczeń. Ograniczenia te spowodowały, iż niektórzy aranżują swoje własne, niezależne studia muzyczne.

Jak słuchać?

Dobiegający nas dźwięk możemy słyszeć, ale możemy go również słuchać. Pierwszy wyraz oznacza odbieranie bodźców akustycznych, drugi zaś – skupianie uwagi na tym, co dociera do naszych uszu.

EKSCENTRYCZNA SIOSTRA POPKULTURA

Kultura popularna jest młodszą siostrą kultury masowej. Z pozoru niczym bliźniaczki są takie same, lecz wyraźna różnica kryje się w szczegółach i cechach ich „charakteru”. Popkultura jawi się jako wyraźna ekscentryczka pod każdym względem, natomiast kultura masowa lubi stawiać na swoim i rządzić.

Muzyka jako supermarket – muzyk w XXI wieku

Współcześnie przemysł muzyczny zaczął funkcjonować niczym olbrzymi supermarket. Muzyka stała się masową produkcją, a muzyk produktem. Zgodnie z założeniami kultury popularnej i masowej XXI wieku, instytucje muzyczne zaczęły działać w myśl ekonomicznej zasady – bez popytu nie ma podaży. W związku z tym konsumenci chętniej „wezmą” z muzycznej półki tego artystę, który ma dla nich najbardziej atrakcyjną „etykietę” i lepiej się prezentuje.

X